Hyundai - 2019 - TVs

List of Hyundai TVs, announced in 2019.

Hyundai H-LED55EU8000

49.5" H-LED55EU8000

Display: 49.5 in, VA, Direct LED, 3840 x 2160 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 280 cd/m²
Static contrast: 4000 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
SoC: M7322
CPU: ARM Cortex-A55, 1400 MHz, Cores: 4
RAM: 1.5 GB
Storage: 4.3 GB
Dimensions: 1112 x 698 x 73 mm
Weight: 10.2 kg

Hyundai H-LED55EU8000

54.6" H-LED55EU8000

Display: 54.6 in, IPS, Direct LED, 3840 x 2160 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 300 cd/m²
Static contrast: 1200 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
SoC: M7322
CPU: ARM Cortex-A55, 1400 MHz, Cores: 4
RAM: 1.5 GB
Storage: 4.3 GB
Dimensions: 1227 x 712 x 73 mm
Weight: 13.2 kg

Hyundai H-LED65EU8000

64.5" H-LED65EU8000

Display: 64.5 in, VA, Direct LED, 3840 x 2160 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 300 cd/m²
Static contrast: 4000 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
SoC: M7322
CPU: ARM Cortex-A55, 1400 MHz, Cores: 4
RAM: 1.5 GB
Storage: 4.3 GB
Dimensions: 1447 x 836 x 74 mm
Weight: 19.9 kg

Hyundai H-LED32ES5008

31.5" H-LED32ES5008

Display: 31.5 in, VA, Direct LED, 1366 x 768 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 200 cd/m²
Static contrast: 300 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, Dual DVB-T, Dual DVB-T2, DVB-C
CPU: ARM Cortex-A53, 1300 MHz, Cores: 4
RAM: 1 GB
Storage: 8 GB
Dimensions: 731.4 x 434.9 x 80.1 mm
Weight: 3.7 kg

Hyundai H-LED32ES5108

31.5" H-LED32ES5108

Display: 31.5 in, VA, Direct LED, 1366 x 768 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 200 cd/m²
Static contrast: 300 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, Dual DVB-T, Dual DVB-T2, DVB-C
CPU: ARM Cortex-A53, 1300 MHz, Cores: 4
RAM: 1 GB
Storage: 8 GB
Dimensions: 724.3 x 425 x 87.2 mm
Weight: 3.7 kg

Hyundai H-LED40ES5108

40" H-LED40ES5108

Display: 40 in, VA, Direct LED, 1920 x 1080 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 220 cd/m²
Static contrast: 5000 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, Dual DVB-T, Dual DVB-T2, DVB-C
CPU: ARM Cortex-A53, 1300 MHz, Cores: 4
RAM: 1 GB
Storage: 8 GB
Dimensions: 897.9 x 514.5 x 86.7 mm
Weight: 5.7 kg

Hyundai H-LED55EU7000

54.6" H-LED55EU7000

Display: 54.6 in, VA, Edge LED, 3840 x 2160 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 250 cd/m²
Static contrast: 4500 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
SoC: M7322
CPU: ARM Cortex-A55, 1400 MHz, Cores: 4
RAM: 1.5 GB
Storage: 8 GB
Dimensions: 1252.3 x 723 x 85.1 mm
Weight: 13.7 kg

Hyundai H-LED43EU7008

42.5" H-LED43EU7008

Display: 42.5 in, VA, Edge LED, 3840 x 2160 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 220 cd/m²
Static contrast: 5000 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
SoC: M7322
CPU: ARM Cortex-A55, 1400 MHz, Cores: 4
RAM: 1.5 GB
Storage: 8 GB
Dimensions: 969 x 573 x 79 mm
Weight: 6.7 kg

Hyundai H-LED50EU7008

49.5" H-LED50EU7008

Display: 49.5 in, VA, Edge LED, 3840 x 2160 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 250 cd/m²
Static contrast: 5000 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
SoC: M7322
CPU: ARM Cortex-A55, 1400 MHz, Cores: 4
RAM: 1.5 GB
Storage: 8 GB
Dimensions: 1126.2 x 654.6 x 85.9 mm
Weight: 10.3 kg

Hyundai H-LED55EU7008

54.6" H-LED55EU7008

Display: 54.6 in, VA, Edge LED, 3840 x 2160 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 300 cd/m²
Static contrast: 4500 : 1
Refresh rate: 50 Hz / 60 Hz
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
SoC: M7322
CPU: ARM Cortex-A55, 1400 MHz, Cores: 4
RAM: 1.5 GB
Storage: 8 GB
Dimensions: 1241 x 723 x 85.1 mm
Weight: 13.5 kg